PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder kan je 4 rubrieken vinden:

  A. Problemen met je degen oplossen

  B. Problemen met je floret oplossen

  C. Problemen met je lichaamsdraad oplossen

  D. Hoe een breuk in een lichaamsdraad (of fil de corps) repareren

 

A. PROBLEMEN MET JE DEGEN OPLOSSEN

Wat kan er misgaan met je degen?

In een wedstrijd wordt een degen door de scheidsrechter op 4 belangrijke zaken geïnspecteerd:

 1. Alle puntschroeven zitten op hun plaats
 1. De degen heeft het vereiste gewicht
 1. De degen doorstaat de grote jauge-test
 1. De degen doorstaat de kleine jauge-test
 

Ook moeten schermers, voordat ze een duel starten, testen of het wapen goed geaard is door elkaars schelp/kom aan te raken.

Basisgids om problemen met een elektrische degen op te lossen.

Wapen slaagt niet voor gewichtstest.

 1.    De hoofdveer is te zacht. Koop een nieuwe veer of  rek   de oude.
 2.    De wrijving tussen de embase en de punt zet de veer   onder druk. Reinig de binnenkant van de embase, of   vervang de hele punt als de embase of punt verbogen is.

Wapen slaagt niet voor de test met het                              meetplaatje (jauge).

 1. De contactveer is te lang. Pas ze aan of druk ze samen.
 1. Punt en embase komen niet overeen. Vervang ze.

 

Als u met het lemmer op de piste slaat, gaat er licht branden.

 1. De piste is niet geaard.
 1. De punt is vuil of verroest.

Een aanraking op de schelp/kom van de tegenstrever produceert een licht.

 1. De schelp/kom is vuil of verroest.
 1. De buitenkant van de punt is vuil of verroest.
 1. De fil de corps (lichaamsdraad) is defect. Diagnose stellen met testdoos (zie hieronder rubriek 'problemen met de fil de corps oplossen)
 1. Het contact tussen de stekker en het wapen is defect of verroest.
 1. De punt staat los.
 1. De stekker van de lichaamsdraad zit los in de stekker van het wapen.

 

Degen produceert een licht wanneer de punt niet ingedrukt is.

 1. De punt is vastgelopen. Klap op de vloer om hem te bevrijden.
 1. Vuil in de punt zorgt voor kortsluiting in het circuit. Klap op de vloer om het gruis los te maken, of demonteer en reinig de punt.
 1. De wapendraden maken kortsluiting met elkaar. Controleer de isolatie, vooral in de schelp/kom.
 2. Het scorevak staat op de verkeerde wapeninstelling.

 

Er is geen licht wanneer er een treffer wordt gemaakt.

 1. Je raakt onvoldoende de tegenstrever.
 1. Wrijving tussen de embase en de punt zorgt ervoor dat de punt niet ingedrukt wordt. Klap op de vloer om hem los te maken; anders de punt reinigen of vervangen.
 1. De hoofdveer is te zwaar. Druk ze samen of verwarm het uiteinde.
 1. De contactveer is te kort. Pas ze aan of rek ze uit.
 1. De embase zit los.
 1. De puntcontacten zijn vuil of verroest.
 1. De degendraad is gebroken. Bedraad het lemmer opnieuw.
 1. De degendraad maakt kortsluiting naar het wapen.
 2. Er is iets losgeraakt tussen jou en het scoreapparaat.
 3. De draden zijn niet goed vastgemaakt aan de stekker.
 1. De lichaamsdraad is gebroken.
 1. De enrouleur of de bekabeling is mogelijk stuk.
 2. Het scoreapparaat staat op het foute wapen ingesteld.
 

B. FLORETPROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder volgen de basisprocedures voor het oplossen de meest voorkomende problemen met elektrische floretten.
 

 1.    De veer is te zacht. Koop een nieuwe veer of rek de oude.
 2.    De wrijving tussen de embase en de punt zet de veer onder druk. Reinig de binnenkant van de loop, of vervang de hele tip als de loop of punt verbogen is.
 1.    De piste is vuil, verroest of niet geaard.
 2.    De buitenkant van de floretpunt is vuil of verroest.
 1.   De elektrische vest van de tegenstander is niet verbonden.
 2.   De lichaamsdraad van de tegenstander is gebroken. Diagnose stellen met testdoos (zie hieronder rubriek 'problemen met de fil de corps oplossen)
 3.   Het elektrische vest van de tegenstander heeft mogelijk een dode ‘plek’. Met sommige testdozen kunnen dode plekken worden vastgesteld. Met 'leitsilber' of een stuk vervangstof kan men dit herstellen.
  'leitsilber'
 4.   De polariteit van uw fil de corps (lichaamsdraad) is omgekeerd. Demonteer  en draai de verbindingen om.
 5.   De buitenkant van uw floretpunt is vuil of verroest.
 6.   Floretdraad breekt net voor de aanraking (zie hieronder).

 

    Floret produceert witte lichten wanneer de punt niet ingedrukt is.

 1.    De punt is vastgelopen. Draai de punt of sla op de grond om hem te bevrijden.
 2.    Stof en/of vuil in de punt verbreekt het circuit. Draai aan de punt of sla op de vloer om het  gruis los te maken.
 3.    De embase is los. Draai voorzichtig vast met een tang.
 4.    De floretdraad is gebroken. Als de gekleurde (geldige)lichten knipperen, probeer dan het lemmer te buigen om de witte (ongeldige) lichten te activeren; succes betekent dat de wapendraad waarschijnlijk gebroken is. Als de lichten worden geactiveerd door met het wapen te schudden, kan de punt of de ‘stekker van de lichaamsdraad de oorzaak zijn.
 5.    Het circuit breekt bij de stekker. Controleer of de lichaamsdraad stevig vastzit in de stekker.
 6.    De fil de corps ( lichaamsdraad) is gebroken. Stel de diagnose door de twee verbindingen aan het wapenuiteinde van de lichaamsdraad kort te sluiten. Als de lichten blijven branden, is de leidingsdraad of enrouleur defect. Verbind de twee nauwste pinnen aan het andere uiteinde van de lichaamsdraad aan elkaar; als de lichten stoppen, is de lichaamsdraad de schuldige. Zo niet, zie (7).
 7.   Het scoreapparaat is kapot. De aansluitingen, haspeldraad, haspelcontacten, vloerdraad of het apparaat kunnen defect zijn. Sluit dezelfde draden als in (6) kort op de verschillende aansluitpunten om ze achtereenvolgens te elimineren.
 8.   De schelp is los. Draai de moer van de greep vast.

 

    Floret produceert gekleurde lichten wanneer de punt niet ingedrukt is maar in               contact is met het lemmer van de tegenstander.

 1.   Het circuit is verbroken; zie vorig probleem.
 2.   Het circuit wordt verbroken wanneer het lemmer buigt wanneer het contact maakt met het lemmer of wanneer de punt wordt gestoten. Kan worden veroorzaakt door gruis in de punt, een gebroken draad waarvan de uiteinden normaal in contact blijven, of een gescheiden draad en beker.


Er is geen licht wanneer een aanraking wordt gemaakt.

 

 1. Het scorevak staat op de verkeerde wapeninstelling.

 

 

 

C. PROBLEMEN MET DE LICHAAMSDRAAD (FIL DE CORPS)

Indicatie probleem actie
Geen treffer gescoord
 1. Controleer pinnen van de stekker
 2. Controleer of er draden aan pinnen zijn bevestigd
 3. Controleer op gebroken draden
Knipperend licht
 1. Zoek naar gebroken draden die aanrakingen aangeeft
 2. Controleer pinnen van de stekker
Prima op de tester
maar faalt op de piste
 1.  Controleer de enrouleur
 2.  Vloerkoord controleren
 3.  Controleer pinnen
 4.  Controleer de draden van het lichaamssnoer

 

    D. HOE EEN BREUK IN EEN LICHAAMSDRAAD (FIL DE CORPS) REPAREREN

Bron: https://nl.ifixit.com/

Wat te doen als een beschadigde lichaamsdraad (fil de corps) ervor zorgt dat het elektrische scoresysteem faalt? Voor elk toernooi moeten daarom de kabels worden gecontroleerd worden.

Daar een  goed functionerende fil de corps vereist is voor alle officiële schermtoernooien, moet deze goed werken. De meest voorkomende schade aan lichaamsdraden is een breuk in het uiteinde van de draad. Dat is vrij eenvoudig op te lossen. Als de breuk zich in het midden bevindt, moet u mogelijk een nieuw snoer kopen als de resterende lengte niet voldoende meer is.

U kan de volgende handleiding gebruiken om te zoeken naar het probleem met uw fil de corps voor floret en sabel.  Er staat tevens bij hoe je  deze moet repareren als de schade zich aan het einde van de  draad bevindt.

 

 

Handige hulpmiddelen voor het repareren van lichaamskabels:

van links naar rechts:   

• kniptang

• draadstripper

• schroevendraaier voor kabelstekkerschroeven

• schroevendraaier voor schroeven van de stekkerpinnen

•testdoos

 

Stap 1: Steek het driepolige stekker van de fil de corps in de testdoos

Stap 2

Om de tweepolige stekker aan het andere eind van de fil de corps te testen, plaats en houdt u een geleidend voorwerp (bijvoorbeeld een stalen schroevendraaier) tussen beide pennen.

Stap 3:

Om te testen op breuken in de tweepolige draad, houdt u het geleidende object in contact met beide pinnen en beweegt u het snoer in alle richtingen, beginnend bij het tweepolig uiteinde totdat u het einde van het snoer bereikt.

Houd het rode lampje op de testdoos in de gaten. Als u een probleemgebied in de draad tegenkomt, flikkert het rode lampje of gaat het uit.

Let op de locatie van de breuk in de draad wanneer het rode lampje begint te flikkeren of uit te schakelen.

Stap 4: 

Bevestig de ‘krokodillenclip’ aan de kleinste pin aan het uiteinde met twee tanden.

Let op het groene lampje op de testbox. Als de draden in de ‘krokodillenclip’ functioneel zijn, moet het groene lampje op de testdoos stabiel branden. Anders flikkert het groene lampje of gaat het niet aan.

Als de breuk dicht bij de krokodillenclip ligt, moet u solderen, wat niet in deze reparatiegids wordt behandeld.

 

Stap 5:

Terwijl u de krokodillenclip in contact houdt met de kleinste pin, beweegt u het snoer in alle richtingen, beginnend bij de stekker met drie tanden totdat u het einde van het snoer bereikt.

Stap 6:

  

 

 

 

 

 

Stap 7 :

Schroef de metalen klem los.

Het uiteinde van de lichaamsdraad moet worden gedemonteerd zoals afgebeeld.

 

 

 

 

 

                                                                           

 

Stap 8: 

Schroef de schroeven in de pennen gedeeltelijk los.

U moet de pinnen gemakkelijk van de draden kunnen trekken wanneer de schroeven gedeeltelijk worden losgeschroefd.

Verwijder beide pinnen van de draden en zet ze apart.

Noteer welke draad overeenkomt met welke pin. Als je het snoer weer in elkaar zet met de draden in de verkeerde pinnen, zal het scoresysteem opnieuw falen.

Stap 9 :

Gebruik de draadstripper om de plastic draadisolatie ongeveer een centimeter onder de breuk van de draad te strippen. Wees voorzichtig bij het gebruik van de draadstripper om te voorkomen dat u zichzelf snijdt of schaaft.

Trek de plastic draadisolatie eraf om de draad en de breuk bloot te leggen.

Stap 10 :

Herhaal het bovenstaande proces voor de tweede draad. De lengte van de blootgestelde draad moet ongeveer hetzelfde zijn over alle draden.

Stap 11:

Knip de draad onder de breuk door terwijl je ongeveer een centimeter bruikbare draad bloot laat liggen.

Knip daarna de tweede draad door om de draden ongeveer even lang te maken.

Stap 12 :

Schuif de draden terug in de pinnen. Zorg ervoor dat je de draden terug in de pinnen stopt waar ze oorspronkelijk in zaten.

Schroef de pinnen weer op hun plaats.

Zorg ervoor dat de pinnen stevig genoeg zijn geschroefd om de draden stevig op hun plaats te houden.

Stap 13: 

Plaats de pinnen terug op de juiste plekken in het plastic omhulsel.

Bedek de pinnen met de andere helft van het plastic omhulsel.

Stap 14:

 

Plaats de moerplaatjes terug op hun plaats.

Schroef de twee schroeven voor het plastic omhulsel weer op hun plaats.

                                         

Stap 15

Plaats de knop opnieuw.

Plaats de metalen klem opnieuw.

Schroef de metalen klem terug in de knop.

De lichaamsdraad zou nu terug volledig moeten werken! Herhaal de diagnostische stappen met behulp van de testbox om te bevestigen dat het snoer werkt (stap 1 tot 5).

 

VEEL SUCCES!!!!