Omgaan met verstuikingen en verrekkingen

 

Afbeelding met verbandAutomatisch gegenereerde beschrijvingWe hebben allemaal wel eens een enkel gedraaid of een spier verrekt. Maar velen van ons weten niet zeker wat ze moeten doen als dit gebeurt. Dit artikel bespreekt de basistypes van letsel en informatie over eerste hulp bij verwondingen en revalidatie.

Bij schermen zijn verstuikingen en verrekkingen de meest voorkomende verwondingen. Volgens een gepubliceerde studie over schermverwondingen , "vindt ongeveer de helft van alle verwondingen bij schermers plaats in de onderste ledematen, waarbij de enkel en de knie de belangrijkste plaatsen zijn". Gezien de asymmetrische aard van de sport en de snelle richtingsveranderingen die nodig zijn, zijn enkelverstuikingen geen ongewone blessure.

 

Factoren die bijdragen aan schermletsel 

Opmerking. Gegevens van Carter, Hell en Zemper (1993). Percentage uitsplitsing van factoren die hebben bijgedragen aan de meest significante verwonding in tijdspanne van 12 maanden, zoals aangegeven door respondenten van de enquête.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstuikingen

Een verstuiking is een blessure aan een ligament of gewrichtsband en komt vaak voor bij het sporten, bijvoorbeeld na een verkeerde beweging of een verkeerde landing na een sprong. Bij een verstuiking wordt de bewegingsmogelijkheid van een gewricht overschreden. Ligamenten of gewrichtsbanden zijn de sterke weefselbanden die het ene bot met het andere verbinden in een gewricht. Ze rekken uit en kunnen scheuren. Het gewrichtskapsel, de omgevende bloedvaten, zenuwen en andere weefsels kunnen ook schade oplopen. Maar de botuiteinden blijven onverplaatst ten opzichte van elkaar.

De ernst van de verwonding kan worden geclassificeerd door de hoeveelheid weefselscheuring, gewrichtsstabiliteit, pijn en zwelling.

Soorten verstuikingen

De mildste verstuiking (eerste graad) heeft weinig scheuren, pijn of zwelling en de gewrichtsstabiliteit is goed. De tweedegraads verstuiking heeft het breedste bereik van schade, met matige instabiliteit en matige tot ernstige pijn en zwelling. De meest ernstige verstuiking is een derdegraads verstuiking. Het ligament is volledig gescheurd en het gewricht is instabiel. In het begin kan er hevige pijn zijn, maar daarna kan er geen pijn zijn. Er zal veel zwelling zijn bij dit type verstuiking en vaak zijn andere weefsels beschadigd.

 

Spierverrekkingen en -scheuren

Een spierscheur is de schade aan spiervezels en aan de andere vezels die de spier aan het bot hechten. 

Spierscheuren worden geclassificeerd van eerste (minst ernstige) tot derde (meest ernstige) graad. Een eerstegraads scheur heeft weinig weefselscheuring, milde gevoeligheid en pijn met volledige bewegingsvrijheid. Net als bij de verstuikingen, heeft de tweedegraadsscheur een ​​grote variabiliteit. Spier- of peesweefsels zijn gescheurd, wat resulteert in zeer pijnlijke, beperkte beweging. Er kan enige waarneembare zwelling zijn op de plek van het letsel. De derdegraads scheur omvat volledige breuk van een deel van de spiereenheid. Beweging zal ernstig worden verminderd of afwezig zijn. De pijn zal in het begin hevig zijn, maar de spier kan pijnloos zijn na de eerste verwonding.

 

Acute behandeling

Er zijn verschillende beslissingen die u moet nemen als u zich blesseert. Een van de eerste hiervan is kijken hoe ernstig de verwonding is en of u naar een zorgverlener moet gaan. Zoek naar misvormingen, aanzienlijke zwellingen en veranderingen in de huidskleur. Als er een misvorming, een aanzienlijke zwelling of pijn is, moet u het gebied immobiliseren en medische hulp zoeken. Veel fracturen zullen geen misvorming veroorzaken, dus als er enige twijfel of bezorgdheid bestaat, moet u medische hulp inroepen. Wat kan je ondertussen zelf doen?

 

Eerste hulp bij verstuiking

Het is voor eerstehulpverleners moeilijk om het verschil te zien tussen een botbreuk, een ontwrichting, een kneuzing of een ernstige verstuiking omdat de symptomen gelijkaardig zijn. Bij twijfel ga je daarom uit van het ergste.

Wat stel je vast?

Dit doe je!

               STAP 1: Zorg voor veiligheid

 

   STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 

   STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp als         

 

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 

Revalidatie

Na de eerste 48 tot 72 uur is het belangrijk om de volgende fase van revalidatie te starten.

De tweede fase van revalidatie richt zich op zachte beweging van de spier of het gewricht, milde weerstandsoefeningen, gewrichtspositietraining en voortdurende ijsvorming. Wanneer u pijnvrij kunt bewegen, kunt u doorgaan naar de volgende fase van revalidatie.

Gebruik pijn als uw gids.

Tijdens deze volgende fase kunt u geleidelijk terugkeren naar meer inspannende activiteiten, zoals krachttraining. Een eenvoudige gids voor hoeveel u kunt doen, is pijn. Pijn moet laag blijven tijdens revalidatie; als de pijn toeneemt, betekent dit meestal dat u te veel hebt geprobeerd te doen.